Årsmøde i HSK Basketball

24. august 2015 22:00 , af Kasper Mølgaard

Kære medlemmer og forældre.

HSK Basketball eksisterer i kraft af sit frivillige virke, hvor en god flok af trænere, forældre, spillere og voksne gør hver deres indsats for at gøre det til et udbytterigt foreningsliv for alle.

Det skal fejres, og det i form af vores årsmøde i HSK Basketball.

Mød op og få indsigt i klubbens drift, ideer og drivkræfter - og få en øl/vand og dejligt stykke kage samtidigt.

Datoen bliver den 29.09. fra 20.00-22.00. i Vestjysk Bank Arena - Dagsorden følger vores vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Ledelsens beretning

3. Beretning fra udvalg

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand for 2 år i lige år

7. Valg af kasserer for 2 år i ulige år

8. Valg af sekretær for 2 år i ulige år

9. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer for 2 år

10. Valg af bestyrelsessuppleant

11. Valg af revisor for 2 år

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt