Kontingentsatser 2017/2018

- Hvad koster det at blive medlem?

Kontingentsatser 2017/2018

 

I HSK Basketball betales der naturligvis kontingent. Kontingentet går udelukkende til at understøtte foreningens drift. Selvom vi godtgører nogle af de udgifter som trænerne har, så er der der ingen i HSK Basketball der får løn for deres arbejde, og der er samtidig en række udgifter der skal dækkes. Dels vil vi gerne have dygtige trænere som føler sig anerkendt med gode kurser m.v. Dels vil vi gerne lave arrangementer for medlemmerne, give tilskud til stævner, sikre turneringsdeltagelse og halleje, samt have gode redskaber og tøj. 

Når du er meldt ind i klubben, vælger du dit medlemsskab. I løbet af sæsonen, bliver der to gange opkrævet kontingent - en gang i september, og en gang i januar. Kontingent kan betales enten via normal bankoverførelse, eller via klubbens mobilepay nummer. Begge betalingsmuligheder vil blive oplyst i den opkrævning der udsendes.

Kontingentsatser  
U7 450 kr.
U10-U12 850 kr.
U14-U16 1000 kr.
Senior 1000 kr.

       

 

        

Kontingentet er en vigtig del af at kunne tilbyde gode tilbud til vores medlemmer.

En fornuftig foreningsøkonomi giver gode forudsætninger for en stærk kultur for medlemmer og frivillige